ÎNSCRIERILE ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL

ŞCOLAR 2014-2015

 

Şcoala Gimnazială nr. 1 Drajna – date de contact:

 • Adresa: sat Drajna Noua, str. Narcisele nr. 31
 • Telefon: 0242535018
 • Fax: 0242535018
 • E-mail: scoaladrajnacl@yahoo.com
 • Site: www.ltdz.dragalinacl.ro

Fotografii din sălile de clasă în care îşi desfăşoară activitatea clasa pregătitoare:

Descrierea unitatii de invatamant: click aici!

 

Metodologia înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015: click aici!

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015: click aici!

 

 

INFORMAŢII PENTRU PĂRINŢI

Ziua porţilor deschise: luni, 24 februarie  2014, între orele 14 – 18

 

Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare?

 

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2014, inclusiv
 • La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare
 • Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.

Care sunt actele necesare înscrierii?

 • Cerere-tip de înscriere
 • Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 • Certificatul de naştere al copilului
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare/clasei I (acolo unde este cazul)
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Care este calendarul înscrierilor?

 • Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapă.

A. Prima etapă: 24 februarie – 14 martie  2014

 • de luni până vineri, între orele 08.00 – 18.00
 • părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.

 

B. A doua etapă :25 martie – 4 aprilie 2014

 

 • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă
 • Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.